‘Vrouwen in Hoger OverheidsManagement’ (HOM) is een sinds 1992 actief landelijk netwerk voor vrouwelijke managers en bestuurders van (semi-)overheidsorganisaties en de non-profit sector.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Karola Rentenaar (voorzitter)
Anke Schueler (secretaris)
Marja van de Braak (penningmeester)
Ylona Meurs (lid)

V.l.n.r.: Marja van de Braak, Anke Schueler, Ylona Meurs en Karola Rentenaar

Onze doelstellingen

  • Het organiseren van bijeenkomsten voor vrouwelijke managers en bestuurders die bij overheidsorganisaties werken, of daar nauw mee verbonden zijn.
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten.
  • Het ondersteunen en stimuleren van doorstroming van capabele vrouwen vanaf schaal 12.
  • Het bespreken van overheid specifieke managementproblemen en de wijze waarop deze kunnen worden gehanteerd.

Toekomst

Een belangrijk speerpunt voor de komende tijd is om meer ‘buiten’ de avonden om met elkaar actief te (kunnen) zijn door via de social media elkaar te steunen, informeren en contact te leggen.
(Meer informatie volgt)