Heb je interesse in het netwerk HOM dan kun je vrijblijvend één of twee avonden bijwonen voor je besluit lid te worden. Meld je hier aan.

Je kan natuurlijk ook als introducé van een van onze leden meekomen.

Wat bieden wij onze leden

Wij organiseren 7 bijeenkomsten per jaar waarvan 6 avond bijeenkomsten met interessante spreeksters, doorgaans uit het publiek domein. Incidenteel hebben we geen spreekster maar besteden we de avond met alleen onder elkaar netwerken al dan niet rondom een thema. We organiseren in de maand juni onze jaarlijkse excursie.

We verzorgen twee maal per jaar een nieuwsbrief voor onze leden en daarbij ontvang je dan ook de geactualiseerde ledenlijst met de contactgegevens van alle leden. Ook hebben we onze eigen LinkedInn groep.

Toelatingscriteria

Voor aspirant-leden gelden de volgende toelatingscriteria:

  • Werkzaam bij de (semi-)overheid of in de publieke sector,
  • vanaf vergelijkenderwijze schaal 12BBRA,
  • in een leidinggevende of bestuurlijke functie.

Het bestuur beslist in een bestuursvergadering over de toelating van nieuwe leden op basis van bovenstaande criteria.

Contributie

De contributie voor het HOM bedraagt € 35,- per jaar.