Welkom op de site van ‘Vrouwen in Hoger OverheidsManagement’ (HOM), een sinds 1992 actief landelijk netwerk voor vrouwelijke managers en bestuurders van (semi-)overheidsorganisaties en de non-profit sector.

Onze doelstellingen

  • Het organiseren van bijeenkomsten voor vrouwelijke managers en bestuurders die bij overheidsorganisaties werken, of daar nauw mee verbonden zijn.
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten.
  • Het ondersteunen en stimuleren van doorstroming van capabele vrouwen vanaf schaal 12.
  • Het bespreken van overheid specifieke managementproblemen en de wijze waarop deze kunnen worden gehanteerd

Wat maakt ons netwerk zo aantrekkelijk?

In een ontspannen en informele sfeer komen wij in een veilige en vertrouwde omgeving samen om met gelijkgezinde vrouwen te leren van elkaar. Wij nodigen interessante vrouwen uit en bespreken actuele thema’s. Of wij ontmoeten andere netwerken en maken excursies naar bijzondere organisaties of omgevingen. Introducés zijn van harte welkom.

Wij sparren en spiegelen, delen onze ervaringen en werken zo aan onze persoonlijke ontwikkeling. Dit brengt niet alleen inspiratie, maar ook gezelligheid, vriendschap en levert levendige gesprekken op. De groep is klein genoeg om elke bijeenkomst weer voor een prettige en besloten sfeer te zorgen. De netwerksters zijn van alle leeftijden. De overeenkomst is een leidinggevende functie bij de overheid of in de non-profit sector.

Sfeer

Het is gezellig, het is leuk en het is nuttig.

De leden leveren een actieve bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen en hebben een attitude van “brengen en halen”. De sfeer in het netwerk is gezellig, informeel, open en functioneel, uiteraard op basis van wederzijds vertrouwen.

Iedereen heeft elkaar en het netwerk kennis en ervaring te bieden. Een gesprek op een bijeenkomst kan aanleiding zijn om nadien contact met elkaar op te nemen.